ศวฮ. จัดอบรมการสร้างงานสร้างอาชีพและการมีงานทำด้วยธุรกิจฮาลาล ฯ

วันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องนราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนางพาตีเมาะ สะดียามู เป็นประธานในพิธีเปิดงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานสร้างอาชีพและการมีงานทำด้วยธุรกิจฮาลาลฯ ” จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีผู้เข้าร่วมโครงการ 200 ราย วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตให้แก่นักธุรกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP และผู้มีรายได้น้อยกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ.) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

Dr.Winai Dahlan ในนิตยสาร Tempo

Dr.Winai Dahlan ในนิตยสาร Tempo

Tempo นิตยสารการเมืองและเศรษฐกิจรายสัปดาห์ชื่อดังของอินโดนีเซีย ตีพิมพ์ทั้งภาษาอินโดนีเซียและภาษาอังกฤษ ตั้งมาแล้ว 47 ปี ยอดพิมพ์ 300,000 ฉบับต่อสัปดาห์ สัปดาห์นี้มีเรื่องราวของ Dr.Winai Dahlan ลงตีพิมพ์

Tempo เข้ามาสัมภาษณ์ผมที่กรุงเทพฯและโทรศัพท์มาสัมภาษณ์อีกครั้ง เรื่องราวที่ลงพิมพ์ว่าด้วยเรื่องการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล เป็นก้าวย่างตามรอย Kiyai Haji Ahmad Dahlan คุณปู่ของผมผู้ก่อตั้งองค์กรมุฮัมมัดดียะฮฺ ลองไปอ่านกัน เขาว่าอย่างไรบ้าง

 

เปิดบ้านต้อนรับ คุณสามารถ มะลูลีม

คุณสามารถ มะลูลีม กรรมการอำนวยการคนใหม่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมและปรึกษาหารือกับทีมงานศูนย์ฯวันนี้ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 10 น. ท่านเป็นอดีต สส.กรุงเทพฯ เขตสวนหลวง พรรคประชาธิปัตย์ อดีตประธานสภา กทม. อดีต สก.หลายสมัย เป็นคนมีเพื่อนมาก เป็นที่รักของเพื่อน ใจกว้าง จิตใจเมตตาและเป็นธรรม

ผู้ร่วมต้อนรับท่านวันนี้มีผู้บริหารสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย อาจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ และทีมบริหารของศูนย์ คุณสมพล รัตนาภิบาล และคุณมนัส สืบสันติกุล ทางศูนย์ทราบว่าท่านเข้ามาทำงานในเมืองบ่อยจึงจัดสำนักงานสวนหลวงซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ให้ท่านใช้เป็นสำนักงานในเมืองโดยใช้ร่วมกับ ผอ.ศวฮ.

ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพการรับรองฮาลาล ร่วม 39 จังหวัด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยผู้อำนวยการ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการรับรองฮาลาลตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด รวม 39 จังหวัด ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ

 

ศวฮ. เข้าร่วมประชุมแผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 11

วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์​2561  นางสาวสุลิดา หวังจิ ร่วมด้วย นายฮาบิลลาห์ จะปะกียา และน.ส.ดวงเนตร อาลี ตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้เข้าร่วมประชุมแผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 11  ในกลุ่มฮาลาลบริการ (HAPAS) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22 กุมภาพันธ์​ 2561 ณ โรงแรม Grage Hotel เมืองเบงกูลู ประเทศอินโดนีเซีย

 

 

ความร่วมมือกับ UII อินโดนีเซีย กับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ให้การต้อนรับอธิการบดี Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. (Rector) และคณะ จาก Universitas Islam Indonesia จากเมืองยอร์คยากาต้า ประเทศอินโดนีเชีย และในลำดับต่อมาได้ทำการลงนามความร่วมมือ

ศวฮ.ชม.จัดอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล

วันนี้ 20 ก.พ. 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. ศวฮ.ชม. จัดอบรมครูที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมในโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ในหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล” (Halal Scientist Competition 2018) ระดับภูมิภาค ส่วนภาคเหนือ เป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวทางการดำเนินการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และนำไปถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน ในการนี้เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม 2561 นี้ โดยมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ได้แก่ โรงเรียนจิตต์ภักดี โรงเรียนมัสยิดบ้านฮ่อ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนสันติศึกษา เทคนิคอาชีวะเชียงใหม่ โรงเรียนสันกำแพงวิทยาคม ) เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ศวฮ. เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเชิงโมเลกุล

วันนี้ เวลา 11.20 -13.30 น. ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นางสาวเฉลิมศรี  ฉายัษฐิต และนางสาวกุณฑิรา สาแล เป็นตัวแทน ศวฮ. เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเชิงโมเลกุล ณ ชั้น 11 ตึกมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มกาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวนิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และกล่าวรายงานโดย ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว ผู้อำนวยการศูนย์ ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเครื่องมือของศูนย์ฯดังกล่าว