กระทรวงการต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าเยี่ยม ศวฮ.

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 9:30 – 12:00 น. คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ และคณะนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนกว่า 35 คน

STIDC เข้าเยี่ยม ศวฮ.

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ นายสมพล รัตนภิบาล ให้การต้อนรับ หน่วยงาน Sarawak Timber Industry Development Corporation (STIDC) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งให้ความสนใจในการจัดตั้ง Halal Hub จึงได้เข้ามาปรึกษาหารืองานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลในครั้งนี้ รวมกว่า 20 ท่าน

ดร.วินัย เตรียมความพร้อมร่วมประชุม “เทศกาลไทย 4.0 ประจำปี 2561”

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.วินัย. ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ นายอิรฟัน แวหะมะ เข้าร่วมประชุมเตรียมการสำหรับเข้าร่วมงาน “เทศกาลไทย 4.0 ประจำปี 2561 ณ รัฐอิสราเอล” ณ ห้องประชุม ถนัด คอมันตร์ กระทรวงต่างประเทศ

 

รศ.ดร.วินัย รับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล พบนายสมชาย หาญหิรัญ

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย พร้อมคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของศูนย์ได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าพบกล่าวสวัสดีปีใหม่แก่ นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเรียนนำเสนอความเป็นมา พันธกิจและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์
ฮาลาล พร้อมกันนี้ได้ขอรับทราบนโยบายและแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลประเทศไทยจากท่าน ณ ห้อง อก.2 ชั้น3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.บรรจง บรรยายงานฮาลาลที่จัดขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มอ.หาดใหญ่

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.(พิเศษ) ดร.บรรจง ไวทยเมธา รอง ผอ.ศูนย์ฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้บรรยายในหัวข้อ “วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรให้ถูกต้องตามหลักฮาลาล และการดำเนินการสู่เชิงพาณิชย์” จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตลาดส่งออกใหม่ให้กับ SME ไทยที่มีความพร้อม รวมถึงเพื่อขยายกลุ่มสินค้าฮาลาลและจำนวนอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทย ภายในงานมีผู้ประกอบการจากจังหวัดกระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมจำนวน 70 ราย

เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 14:00-16:00 น. คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และคุณนูรีซัน มะหะหมัด ผู้ช่วยนักวิจัย ได้ให้การต้อนรับคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวนกว่า 30 คน ที่ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อต่อยอดการพัฒนางานกระบวนการการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 13 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

 

ประกาศราคากลาง

 ประกาศราคากลาง

จ้างเหมาบริการเพิ่มข้อมูลในเว็บไซต์ halalinthailand.com / เฟสบุ๊ค halalroute / ช่องยูทู้ป halalinthailand

 จ้างเหมาบริการออกแบบระบบประชุมทางไกล 2 จังหวัด (ชุมพรและสงขลา) จำนวน 1 งาน

 จ้างเหมาบริการออกแบบและพัฒนาเเอพพลิเคชั่นกลางเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ SPHERE Phase 3 จำนวน 1 งาน

 ราคากลาง-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ

 

…………………………………………………………….

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการออกแบบระบบประชุมทางไกล 2 จังหวัด (ชุมพรและสงขลา) จำนวน 1 งาน

-ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างเหมาบริการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นกลางเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ SPHERE Phase 3 จำนวน 1 งาน

ดร.วินัย เปิดงาน “รวมน้ำใจสู่มัสยิดเคหะบางพลี”

วันอาทิตยที่ 25 ก.พ. เวลา 19.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รวมน้ำใจสู่มัสยิดเคหะบางพลี” พร้อมบรรยาย และมอบโล่ ทั้งนี้ ยังมีนายกเทศมนตรีบางเสาธง ผู้กำกับสภ.บางเสาธงหรือผู้แทน มากล่าวต้อนรับ และมีครอบครัวของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ มาร่วมงาน และรำลึกถึงครอบครัวพิศสุวรรณที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมัสยิดเคหะบางพลี (มุฮาญีรีน) จังหวัดสมุทรปราการ