ดร.วินัย บรรยายที่มัสยิดอิดด์ฮาร์ดอุลูมุดดีน

บรรยายที่มัสยิดอิดด์ฮาร์ดอุลูมุดดีน

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ตอนค่ำได้รับเชิญจากอิหม่ามวุฒิวัย หวังบู่ ให้ไปบรรยายเรื่องการพัฒนาศักยภาพฮาลาลประเทศไทยในงานการกุศลเพื่อหาทุนอุดหนุนการศึกษาของมัสยิดอิดด์ฮาร์ดอุลูมุดดีนซึ่งตั้งอยู่ริมถนนราษฎร์อุทิศ คู้ขวา มีนบุรี คนมาร่วมงาน 200 โต๊ะๆละ 10 คนคือสองพันคน จะบอกว่ามีคนร่วมงานประมาณพันคนน่าจะถูกต้องกว่า ซึ่งก็นับว่ามาก

มัสยิดอิดด์ฮาร์ดน่าจะเป็นมัสยิดที่เขียนเป็นภาษาไทยผิดมากที่สุดมัสยิดหนึ่ง ในตู้บรรจุโล่และถ้วยรางวัลของมัสยิดซึ่งมีโล่ที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ เขียนชื่อมัสยิดไม่ตรงกันเลยโดยมีทั้ง อิดฮาด อิดดฮาดร์ อิดด์ฮาร์ด อิซฮาร์ด อิสส์ฮาร์ด สารพัด ข้างหลังเป็นอุลูมุดดีนบ้าง อูลูมุดดินบ้าง มุดดีนบ้างถามอิหม่ามว่าเขียนอย่างไรแน่ อิหม่ามบอกว่า “อิดดฮาดร์” พอไปดูที่ป้ายชื่อกลายเป็น อิดด์ฮาร์ด เอาเป็นว่าเขียนตามป้ายก็แล้วกัน

ศวฮ. ร่วมงานสัมมนามาตรฐานฮาลาล SMEs สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 -16.00 น. นางสาวยูอาน่าร์ นุ่งอาหลี และนายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายใน “งานสัมมนามาตรฐานฮาลาลสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ณ สวนอาหารริมน้ำ ห้องธารทอง จ.นราธิวาส โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารและแปรรูปอาหาร เข้าร่วมจำนวน 70 ราย

Universitas Gadjah Mada เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Faculty of Agricultural Technology, Universitas Gadjah Mada จำนวนกว่า 25 ท่าน

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ต้อนรับ WESGRO จากสถานทูตแอฟริกาใต้

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะจาก the Westem Cape Department of Economic Development and Tourism สถานทูตแอฟริกาใต้ นำโดย Mr.Yaw Prerah, Chief Business Officer of WESGRO