เปิดบ้านต้อนรับ ศิษย์เก่า Muhammadiyah Yogyakarta,

เมื่อวัน 19 มิถุนายน อาจารย์มนัส สืบสันติกุล ให้การต้อนรับแขกจาก Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia ตำแหน่ง Chairman Officer และศิษย์เก่า พร้อมคณะรวม 8 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เวลา 13.00 น.

 

ดร.วินัย ร่วมเสวนาเรื่อง​ “มาตรฐาน​ ThaiGAP/Halal​ มุ่งสู่​ความ​ยั่งยืน​ Thailand 4.0”

วันที่​ 30 พ.ค. 61 เวลา​ 9.50-12.30 น. รศ.ดร.วินัย​ ดะ​ห์​ลัน​ ผอ. ศูนย์​วิทยา​ศาสตร์​ฮาลาล​ ​จุฬา​ลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​และนำเสนอเรื่อง​ การเกษตร​อัจฉริยะ​ฮาลาล​ ณ​ ห้องจูปิเตอร์​ 11​ อาคาร​ชาเลนเจอร์​ อิมแพ็ค​ เมืองทองธานี​ มีผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม​อินทผาลัมไทยเข้าร่วมฟังการเสวนา​จำนวน​ 150 คน และขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมนิทรรศการและประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารฮาลาล ในงาน THAIFEX World of Food Asia 2018 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

รศ.ดร.วินัย ร่วมเสวนา”มาตรฐาน​ ThaiGAP/Halal​ มุ่งสู่​ความ​ยั่งยืน​ Thailand 4.0″

วันที่​ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา​ 9.50-12.30 น. รศ.ดร.วินัย​ ดะ​ห์​ลัน​ ผู้อำนวยการศูนย์​วิทยา​ศาสตร์​ฮาลาล​ ​จุฬา​ลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​ ร่วมเป็นวิทยากร​เสวนาเรื่อง​ “มาตรฐาน​ ThaiGAP/Halal​ มุ่งสู่​ความ​ยั่งยืน​ Thailand 4.0” และนำเสนอเรื่อง​ การเกษตร​อัจฉริยะ​ฮาลาล​ ณ​ ห้องจูปิเตอร์​ 11​ อาคาร​ชาเลนเจอร์​ อิมแพ็ค​ เมืองทองธานี​ มีผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม​อินทผาลัมไทยเข้าร่วมฟังการเสวนา​จำนวน​ 150 คน

 

ศวฮ. ปัตตานีจัดงานเลี้ยง Iftar Dinner

วันนี้ 4 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี จัดงาน“รอมฎอนสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ผูกสัมพันธ์ชายแดนใต้” โดยมีนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม งานเลี้ยงละศีลอด (เปิดปอซอ) รอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 โดยทางศูนย์ฯ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของเดือนรอมฎอนและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักศาสนา และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร บุคลากรระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนฮาลาลในมิติศาสนาและวิทยาศาสตร์ ซึ่งก่อนถึงเวลาละศิลอดมีการบรรยาย เรื่อง “รอมฎอน- สุขภาพองค์รวม” โดย ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และบรรยายเรื่อง “ความสำคัญของเดือนรอมฏอนอันประเสริฐ” โดยประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย NGO สื่อมวลชน อิหม่าม คอเต็บ บิลหลั่นในพื้นที่ เข้าร่วมงานจำนวน 160 คน ณ ห้องประชุมน้ำพราว 1 โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี

ศวฮ.จัดงาน “รอมฎอนสัมพันธ์ชาวจุฬาฯ เชื่อมสัมพันธ์สู่พี่น้องต่างมหา’ลัย”

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.)ร่วมกับ ชมรมมุสลิม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “รอมฎอนสัมพันธ์ชาวจุฬาฯ เชื่อมสัมพันธ์สู่พี่น้องต่างมหา’ลัย” ณ อาคารศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานเปิดงานคืออดีต สส.สามารถ มะลูลีม กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ศวฮ. ในงานมีเสวนาวิชาการเรื่อง การสร้างความรักในอิสลาม (Islamophilia) เพื่อแก้ปัญหาความเกลียดอิสลาม (Islamophobia) ผู้ร่วมอภิปรายคือรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ดร.อณัส อมาตยกุล โดยมี ดร.ศราวุธ อารีย์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ผู้ร่วมงานมีอิหม่ามจากกรุงเทพฯกว่า 30 มัสยิด นิสิตนักศึกษาจากกว่า 30 มหาวิทยาลัย และนักศึกษาต่างชาติ ส่วนใหญ่จากอินโดนีเซีย รวมกันกว่า 500 คน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลฮาลาลดีเด่น ประเภท (HALAL SCIENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT AWARD)

เมื่อวันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 21.00 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า
รางวัลประเภทที่ 1 รางวัลฮาลาลดีเด่นประจำปี 2561 ประเภทส่งเสริมความเป็นเลิศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิการบดีมอบหมาย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน (รับแทน)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลประเภทที่ 4 รางวัลฮาลาลดีเด่นประจำปี 2561 ประเภทการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ฮาลาล (HALAL SCIENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT AWARD)
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ประธานฝ่ายนิทรรศการ งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

สมาชิกจากองค์กร Muhammadiyah, West Java เข้าเยี่ยมศูนย์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับสมาชิกจากองค์กร Muhammadiyah, West Java ประเทศอินโดนีเชีย จำนวนกว่า 8 ท่าน ที่ให้ความสนใจในงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศไทย

Dr. Javaid A. Awan ผู้อำนวยการ IFANCA

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Javaid A. Awan ผู้อำนวยการ หน่วยงาน Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA) ประเทศปากีสถาน ที่ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในประเทศไทย พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมเยียนศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ