ศวฮ. ลงพื้นที่ สกอจ.สระบุรี 2561

ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ TOR ปีงบประมาณ 2558-2559 นำโดยอาจารย์อับดุลเลาะ​ แอนดริส​ (หัวหน้าทีมงาน)​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ นำโดย นายวสันต์ อัศววิระยะกุล หัวหน้าศูนย์ สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานอิสลามจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานเชียงใหม่ ได้จัดอบรม โครงการอบรมระยะสั้นกระบวนการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล สำหรับนักรียน นิสิต นักศึกษา ปี 2561” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน

 

อบรมระยะสั้นกระบวนการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ราชภัฎเพชรบูรณ์

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ นำโดย นายวสันต์ อัศววิระยะกุล หัวหน้าศูนย์ สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานอิสลามจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานเชียงใหม่ ได้จัดอบรม โครงการอบรมระยะสั้นกระบวนการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล สำหรับนักรียน นิสิต นักศึกษา ปี2561” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ ต้อนรับคณะ นักวิทยาศาสตร์ จากสถาบันมาตรวิทยา ประเทศอุซเบกิสถาน

ในระหว่างวันที่ 9 – 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้น ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมต้อนรับคณะ นักวิทยาศาสตร์ จากสถาบันมาตรวิทยา ประเทศอุซเบกิสถาน เข้าร่วมอบรมห้องปฏิบัติการวิจัยฮาลาล ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จำนวน 6 ท่าน ทั้งนี้คณะนักวิทยาศาสตร์จากประเทศอุซเบกิสถานมีความสนใจจะจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัย จึงเข้าร่วมเทรนเครื่องมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ใน“โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น Halal Forensic Science Laboratory Training ในห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

 

รัฐมนตรีประเทศบาห์เรนเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ฯพณฯ นายซาเยด อัลซายานี (H.E. Mr. Zayed R. Alzayani) รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม พาณิชย์ และการท่องเที่ยวของประเทศบาห์เรน และคณะให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายฐานิศร์ ณ สงขลา เอกอัครทูตไทย ประจำกรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง ทางด้านอาหาร การค้า และการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล
อีกก้าวความสำเร็จ เพื่อประเทศไทย…สู่ศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของโลก

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้ให้การต้อนรับ SUARA Muhammadiyah (Voice of Muhammadiyah )

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คณะจาก SUARA Muhammadiyah (Voice of Muhammadiyah ) เป็นองค์กรลูกที่ดูแลงานประชาสัมพันธ์ ขององค์กร Muhammadiyah

อีกทั้งนี้ แขกผู้มาเยือน เตรียมพร้อมแผนเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ  อีกด้วย

 

 

นักวิทยาศาสตร์ปากีสถานเข้าอบรมด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล

นักวิทยาศาสตร์ปากีสถานเข้ารับการอบรมด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 21 – 27 มิถุนายน 2561 คณาจารย์นักวิจัยจาก UVAS หรือ University of Veterinary & Animal Sciences เมือง Lahore ปากีสถานจำนวนรวม 9 คนจำนวนนี้เป็นระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ 8 คน โดยเข้าร่วม
“โครงการอบรมระยะสั้นการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล และเผยแพร่องค์ความรู้กระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในงานเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ มาเป็นประธานในพิธีอบรมครั้งนี้ด้วย ในการนี้ทำให้ประเทศไทยคือศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของโลก

 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ให้การต้อนรับ องค์กร Sarawak (MIED) จากมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 เป็นต้นไป นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คุณสมพล รัตนาภิบาล และคุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถสบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ องค์กร Sarawak (MIED) and Sarawak Tirnber industry Development Corporation (STIDC) จำนวน 6 ท่าน

 

 

 

ดร.วินัย ดะห์ลัน ให้การต้อนรับคณะจาก Economic Cooperation Organization (ECO)

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะจาก Economic Cooperation Organization (ECO) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของยูเรเซีย