จัดนิทรรศการ SELANGOR International Business Summit 2018

วันที่ 6-9 กันยายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน SELANGOR International Business Summit 2018 และประชาสัมพันธ์งานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมประชาสัมพันธ์งาน THA 2018 เพื่อเชิญชวน ผปก.และผู้ที่สนใจ ณ MITEC กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย นำโดย นส.เนตรนภา อ้นเต่า นส.ลัคนา บริจินดากุล และ นส.อาซีเยาะห์ ลาเตะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และนส.ธัญพิชญ์ฌา หวังนุช ได้เข้าร่วมเปิดงานวันที่ 6 กันยายน 2561 ในช่วงเช้าเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมสนใจกว่าพันคน และเข้าร่วมสอบถามและให้ความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเป็นจำนวนมาก

 

 

University of Muhammadiyah Semarang เข้าเยี่ยมศูนย์

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น. อาจารย์มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Muhammadiyah Semarang ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กว่า 40 คน

 

เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์และนิสิตจากภาควิชาชีวเคมี

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป. อาจารย์ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ชื่นศรีวิโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชา และนิสิตจากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 29 คน โดยมีประเด็นคำถามเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ฮาลาล, ฮาลาลคอสเมติก เช่น ในเครื่องสำอางมีสารที่น่าจะมีปนเปื้อนที่ไม่ฮาลาลนั้น มีอะไรได้บ้าง? สงสัยเกี่ยวกับกระบวนการตรวจในส่วนของ Lab DNA มีขั้นตอนอย่างไร ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ ได้แนะนำเเละประชาสัมพันธ์รายวิขาหลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล ซึ่ง ศวฮ.ได้เปิดรายวิชาและจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้ เป็นครั้งแรก

 

รองประธานสภาหอการค้า อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และเกษตรกรรมอิหร่าน เข้าเยี่ยมศูนย์

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศ นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และรศ.ดร.อดิศรา กาติ๊บ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครทูต ณ กรุงเตหะราน นำโดย Dr.Mohammad Reza Kerbasi ตำแหน่งรองประธานสภาหอการค้า อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และเกษตรกรรมอิหร่าน พร้อมคณะรวม 3 ท่าน เข้าเยี่ยมและชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา โดยในการเข้าพบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

ประชุมยุทธศาตร์การทำธุรกิจกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. สมาคมการค้าส่งเสริมเศรษฐกิจไทย-อิหร่าน เรียนเชิญ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลประเด็นเรื่องยุทธศาตร์การทำธุรกิจกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง รวมถึงสถานการณ์เเละทิศทางของเศรษฐกิจเเละอุตสาหกรรมฮาลาลประเทศไทย โดยมี ศ.พิเศษ ดร. ยงยุทธ สาระสมบัติ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท เฮ็ลธ์อีสเว็ทธ์ทจำกัด ทั้งนี้จะได้เรียนเชิญ รศ.ดร.วินัยเป็นผู้เสนอเรื่องหารือในประเด็นดังกล่าวในการเข้าหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในสัปดาห์หน้าต่อไป

อบรมฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ณ ราชบุรี

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศษสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ปี 2561 เป็นครั้งที่ 4 และโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ทีปรึกษา นักวิชาการศาสนา นักวิทยาศาสตร์ฮาลาล (จ.ราชบุรี จ.สุพรรณบุรี และ จ.กาญจนบุรี ) ณ ห้องประชุมเวลาดี 1 โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี โดยในครั้งนี้
สรุปผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้ รวมทั้งหมด 332 คน
– ผู้ประกอบการฮาลาล 297 คน 120 โรงงาน
– ผู้ตรวจประเมิน และที่ปรึกษา 15 คน
– อีหม่าม 20 คน

ตรวจเยี่ยมติดตามผล ณ ประจวบคีรีขันธ์

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ TOR ปีงบประมาณ 2558-2559 นำโดย อาจารย์อับดุลเลาะห์ แอนดริส ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่การเงิน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศวฮ. นำเสนอผลงานเข้าประกวดในงาน Thailand Research Expo2018

วันที่​ 12 สิงหาคม​ 2561 เวลา 8.00-17.00 น​. น​.ส.บัดดารีหย๊ะ โส๊ะสันสะ และน.ส.เฉลิมศรี ฉายัษฐิต​ เจ้าหน้าที่​ศูนย์​วิทยาศาสตร์ฮาลาล​ จุฬาฯ ได้เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย “ครีมกันแดด​ผสมดินขาว(คาโอลิ​น)​และน้ำมันเมล็ด​เทียน​ดำ​“ ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo2018) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ณ​ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์​และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์​ เซ็นทรัล​เวิลด์​ กรุงเทพฯ​ โดยครั้งนี้ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภทสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จาก ท่าน ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี