โอกาสครั้งสำคัญสู่การเป็น Halal StartUp ประจำปี 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ขอเชิญผู้ประกอบการ Startup , Halal Startup หรือผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการบูรณาการผู้มีศักยภาพทางธุรกิจสู่การสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพื่อการส่งออกสินค้าฮาลาลประเทศไทย” เพื่อเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรเพื่อการส่งออกสินค้าฮาลาลประเทศไทย

  1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  2. การการันตีคุณภาพผลิตภัณฑ์
  3. การพัฒนาธุรกิจและรูปแบบการดำเนินการธุรกิจ
  4. การเงินและการลงทุน
  5. การออกแบบบรรจุภัณฑ์
  6. การตลาดออนไลน์เพื่อการส่งออกสินค้า

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบัน ด้วยการเรียนถึงวิธีการตั้งแต่เทคนิคการสร้างบัญชีผู้ขาย การนำเสนอสินค้าให้กลุ่มลูกค้าสนใจ การคิดเงินและการดำเนินการส่งสินค้าไปยังลูกค้า ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของผู้ซื้อออนไลน์

ด่วน !!! รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 8 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถาม โทร. 085-510-3995 คุณอาณัติ Facebook : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายวิชาหลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล (รหัสวิชา 0298112)


รายวิชาหลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล
(รหัสวิชา 0298112)

เรียนอะไร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งเป็นแห่งแรกของโลก มีประสบการณ์ด้านฮาลาลมาอย่างยาวนาน เล็งเห็นการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับบทบัญญัติทางศาสนาจึงเสนอวิชาเลือกให้นิสิตต่างสาขาที่ต้องการศึกษาและเรียนรู้หลักการปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการคัดสรรวัตถุดิบและสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล การพัฒนากระบวนการผลิต การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาลในการตรวจติดตามคุณภาพอาหารฮาลาลปลอดภัย นับเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศ ทำให้เกิดความมั่นใจในตัวสินค้าและนำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ช่วยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดอาหารฮาลาลของไทยในตลาดอาหารฮาลาลโลกได้

 

เรียนอย่างไร

บรรยายและร่วมอภิปรายหัวข้อต่างๆ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง การนำเสนอผลงานของนิสิต การศึกษาดูงานกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลในโรงงานอุตสาหกรรมและตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลจากปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกของโลก

 

เรียนแล้วได้อะไร

นิสิตได้เรียนรู้หลักการผลิตอาหารฮาลาลที่ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลสากล เข้าใจสภาพความเป็นฮาลาลของวัตถุดิบและบริหารจัดการเพื่อจัดเตรียมอาหารฮาลาลปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม เรียนรู้การบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลจากห้องปฏิบัติการและสามารถวิเคราะห์จุดเสี่ยงการปนเปื้อนในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลประเทศไทย ทำให้นิสิตมีความรอบรู้และเชื่อมั่นในมาตรฐานการรับรองฮาลาลประเทศไทยในการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งมุสลิมและมิใช่มุสลิม