สัมนา การพัฒนาบุคลากรทางด้านศาสนา หน่วยงานด้านงานรับรองฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนือ เชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 มีการบรรยาย เรื่อง “การจัดการความขัดแย้งด้วยหลักวะสะฏียะฮ์” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข อีกทั้งยังมีแกนนำมุสลิม คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ แกนนำกลุ่มองค์กรมุสลิมมะฮ์ ประกอบด้วย สมาคมสภาสตรีมุสลิมเชียงใหม่ สมาคมอิสลามเชียงใหม่ สมาคมสตรีมุสลิมล้านนา สมาคมสตรีมุสลิมเชียงใหม่ กลุ่มมุสลิมมะฮ์อัตตักวา และอีกหลายองค์กรที่เข้าร่วมรับฟัง ณ เวที Halal For All ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

นิทรรศการ Halal For All

บูธนิทรรศการ Halal For All ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

และเป็นอีกวันที่บูธนิทรรศการคึกคัก มีผู้คนมาชมนิทรรศการ และสนใจ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการเป็นอย่างมาก

“นิทรรศการ Halal For All” เป็นอีกโซนที่คนให้ความสนใจและเข้ามาสอบถามเป็นอย่างมากเพราะการดีไซน์นิทรรศการที่มีลูกเล่นที่ดึงดูดความสนใจ มีเนื้อหาเอาใจผู้ประกอบการที่ต้องการค้าขายระหว่างประเทศ ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับหนึ่งแถบเศรษฐกิจหนึ่งเส้นทาง(One Belt One Road) โครงการในระดับพหุภาคี เชื่อมต่อระดับประเทศขนาดใหญ่ ทั้งการขนส่งสินค้า การท่องเที่ยว การศึกษา และวัฒนธรรม และนำเสนอความรู้ต่างๆ เช่น จำนวนประชากรอิสลามของแต่ละประเทศ วีดีโอขั้นตอนการขอเครื่องหมายฮาลาล เป็นต้น

 

 

 

พิธีเปิดงาน TCC Fair 2018

เปิดพิธีอย่างเป็นทางการกับงาน TCC Fair 2018 ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา14.00-16.00น. ซึ่ง รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานพร้อมทั้งประธานหอการค้าไทยคุณกลินท์ สารสิน กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

ซึ่งงาน TCC Fair 2018 เริ่มจัดระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณเวทีกลางศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่