เชียงใหม่ ประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันทั้ง 2องค์กร

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ (ศวฮ.ชม.) นำโดย อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานเชียงใหม่ และ รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ร่วมหารือทำความเข้าใจถึงขอบเขตการทำงานของทั้งสององค์กร ทั้งนี้เพื่อร่วมกันวางแผนทิศทาง การพัฒนางานฮาลาลภาคเหนือ.
#HSCCM #HSCNews

 

วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบตลาดจีน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลขนาดกลางและขนาดย่อม เชียงใหม่

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ (ศวฮ.ชม.) เชิญผู้ประกอบการ ร่วมพูดคุย และแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน ในหัวข้อณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ โดยมี นางสาวลัคนา บริจินดากุล เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมในการให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะสำหรับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการฮาลาลภาคเหนือ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน นับได้ว่าการไป Yiwu มณฑลเจ้อเจียง ครั้งนี้ นอกจากจะได้เจอผู้ประกอบการรายใหม่แล้ว ยังทราบถึงแนวทางการปรับแพ็คเกจให้ตรงกับตลาดกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย
#HSCCM #HSCNews #SMEs

ตรวจฮาลาล เชียงใหม่

ในวันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ออกตรวจฮาลาล บริษัท ลีโอฟู้ดส์ จำกัด ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อขอยื่นต่ออายุฮาลาล หลังจากนั้นก็เดินทางไปต่อที่ครัวการบินไทย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมรับรองฮาลาล ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้มูลค่าตัวเลขการเติบโตของธุรกิจฮาลาลเพิ่มขึ้นไปได้อีกต่อไปในอนาคต

#HSCCM #HSCNews

การขอรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางแบบครบวงจร เชียงใหม่

รุกเดินหน้าอบรมผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ Northern Halal SMEs พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลขนาดกลาง และขนาดย่อม เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่สากลในพื้นที่ภาคเหนือ จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่
กับหัวข้อ “การขอรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางแบบครบวงจร” โดย ภก.อิศรา นานาวิชิต เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ บริษัท อินโนเวทีฟ วิลเลจ จำกัด
ซึ่งวันนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเครื่องสำอางภาคเหนือเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้รับข้อมูลความรู้เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานตามหลักของกฎหมายต่อไป
#HSCCM #HSCNews

ตรวจฮาลาล เชียงใหม่

กิจกรรมการตรวจฮาลาลสถานประกอบการ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกตรวจฮาลาลประจำเดือน ธันวาคม 2561 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการออกตรวจฮาลาลดังกล่าว จำนวน 3 สถานประกอบการ ได้แก่ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่, บจก.มาตาโปรดักส์ ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ และบจก.เนเจอร์พรอฟ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อขอรับรองฮาลาล

ตรวจฮาลาล เชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการออกตรวจฮาลาล ออกตรวจสถานประกอบการที่มีความประสงค์เพื่อยื่นขอรับรองเครื่องหมายฮาลาลจำนวน 2 สถานประกอบการ ดังนี้
1.บจก.ปุ๋ยอินทรีย์ฟอสเฟต ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
2.บจก.เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

“การขอรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารแบบครบวงจร” เชียงใหม่

4 ธันวาคม 2561 : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ จัดอบรมในหัวข้อ “การขอรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารแบบครบวงจร” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่สากลในพื้นที่ภาคเหนือประจำปี 2561 โดย คุณอิศรา นานาวิชิต เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่

ซึ่งทางผู้ประกอบการต่างให้ความสนใจและได้ความรู้เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐาน อย. การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร สินค้าที่ขอต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง เช่น คุณสมบัติที่มีในผลิตภัณฑ์ตรงกับข้อมูลที่แจ้งไหม ผลิตอาหารให้ตรงตามมาตรฐานของ อย.อย่างไร ฯลฯ นอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่อง กฎหมายด้านอาหารหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การใช้ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ของอาหารแต่ละประเภท อีกด้วย

สัมนา การพัฒนาบุคลากรทางด้านศาสนา หน่วยงานด้านงานรับรองฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนือ เชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 มีการบรรยาย เรื่อง “การจัดการความขัดแย้งด้วยหลักวะสะฏียะฮ์” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข อีกทั้งยังมีแกนนำมุสลิม คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ แกนนำกลุ่มองค์กรมุสลิมมะฮ์ ประกอบด้วย สมาคมสภาสตรีมุสลิมเชียงใหม่ สมาคมอิสลามเชียงใหม่ สมาคมสตรีมุสลิมล้านนา สมาคมสตรีมุสลิมเชียงใหม่ กลุ่มมุสลิมมะฮ์อัตตักวา และอีกหลายองค์กรที่เข้าร่วมรับฟัง ณ เวที Halal For All ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา