ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จัดอบรม “กลยุทธ์การส่งออก สู่ตลาดจีนสำหรับ SMEs” เจาะกลยุทธ์การค้า บุกตลาดแดนมังกร

You are here: