ทีมเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าตรวจสอบวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารฮาลาล ณ Amari Huahin Hotel

You are here: