ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ จัดอบรม “การขอฮาลาลสำหรับธุรกิจ SMEs” ผลักดันส่งเสริมธุรกิจสินค้าฮาลาลไทย

You are here: