5 หน่วยงานพันธมิตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) จับมือ สร้างเครือข่ายธุรกิจ SMEs ก้าวไกลสู่ เมืองซีอาน ประเทศจีน

You are here: