คณะนักศึกษา จาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่

You are here: