ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมงาน การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวมุสลิมในภาคเหนือ

You are here: