ผู้บริหาร ศวฮ. นำเจ้าหน้าที่กล่าวขอพร (ดุอาฮฺ) แด่พระราชินี ในรัชกาลที่ 9

You are here: