ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จับมือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ยกระดับคุณภาพ

You are here: