ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ร่วมจัดนิทรรศการ งานเปิดตัวโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดปัตตานี

You are here: