รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สำนักงานปัตตานี) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงาน“มหกรรมรวมพลังมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ” ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล “มหกรรมรวมพลังมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ”

You are here: