รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมสัมมนาและเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ The Halal Science and Innovative Product Development ณ ประเทศบรูไน

You are here: