แขกชาวฟิลิปปินส์เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2551

You are here: