“สมเด็จพระบรมฯ” เสด็จฯ เปิดงาน “เมาลิดกลาง ฮ.ศ.1437” เชิดชู “นบีมูฮำมัด”

You are here: